Verenigingen

De Flieterpen heeft een groot aantal b(l)oeiende verenigingen. In onderstaand rijtje kunt u zien welke dit zijn. Enkele verenigingen hebben een eigen link zoals: dorpsbelang, oranjevereniging en begrafenisvereniging deze kunt u aanklikken in het linker menu.
De meest opmerkelijke vereniging in onderstaand rijtje is wel de buurtvereniging van Lichtaard. Deze vereniging is opgericht in 1909 en heeft op 18 april 2009 haar honderdjarig bestaan gevierd met een reünie.  De buurtvereniging verzorgt zowel begrafenissen als feestelijke bijeenkomsten. De jaarlijkse vergaderingen worden, tot op de dag van vandaag alleen door manspersonen bezocht. Kerkelijke verenigingen worden hier niet genoemd.

 •  OuderenSoos.
 •  Visclub "heak yn't bekje".
 •  Buurtvereniging Lichtaard.
 •  Begrafenisvereniging Reitsum e.o.
 •  Jeu de Boules vereniging.
 •  Kaartclub.
 •  Toneelvereniging "blau moandei".
 •  C.P.B. afdeling Reitsum.
 •  Plaatselijkecommissie Alde Fryske Tsjerken.
 •  Stichting beheer sportveld.
 •  Stichting doarpshûs "de Fjouwer".
 •  Jeugdsoos "'t Ponkje".
 •  Vereniging dorpsbelang "de vlieterpen"
 •  Kaatsvereniging "Nea Kwea"
 •  Oranjevereniging
 •  Zangvereniging "God is mijn lied"