Reitsum

 

 Het dorp Reitsum

Reitsum is het grootste van de vier dorpen. Er zijn sinds 1990 19 woningen bijgebouwd(er stonden 32 inclusief 5 boerderijen).
Reitsum is tevens het kerkelijke centrum van de Flieterpen (zie Kerkhistorie). Sinds 1875 is Reitsum tevens het dorp waar een bijzondere basis school aanwezig is. Op 15 april 2005 is het nieuwe schoolgebouw geopend ter vervanging van het oude gebouw uit 1963.
Voor 1875 was er geen school in Reitsum, de kinderen van dit dorp en Genum en Jislum gingen vanaf 1832 naar Halfweg, tussen Genum en Jislum naar school.
De Kerk van Reitsum is gebouwd in 1738 en door de grote toeloop in 1874 vergroot. “Op 31 mei 1874 wijdde de predikant(Geselschap) het met een vleugel naar het noorden vergroote kerkgebouw te Reitsum aan den Heere met Jesaia XI.IX:20b”.(Jesaja)
De Kerk bezit een orgel, gebouwd door Bakker&Timmenga in 1885 met een ornament wat doet denken aan de uileborden. De preekstoel uit 1638 is tijdens de doleantie voorzien van een slot .
De voormalig Gereformeerde Kerk is gebouwd in 1896 en in 1899 voorzien van een Kerkorgel gebouwd door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. Het kerkorgel doet sinds 1999 dienst in de Oud Gereformeerde Kerk van Gouderak. Het tegenwoordige Staniahuis was vroeger ook een State (Stania-State).
Per 1 januari 2003 telde Reitsum 141 en per 1-1-2005 143 en per 1-1-2006 149 inwoners.

In het religieuscentrum van de Flieterpen in  Reitsum zijn een aantal naambordjes geplaatst bij boerderijen en woonhuizen. Op deze naambordjes staan onder andere verschillende oud- en nieuwe bewoners van deze woonhuizen en boerderijen.

School in Reitsum 

Ook Reitsum heeft vroeger een schooltje gehad. Enkele schoolmeesters zijn bekend. In 1694 was mr. D. Douwes hier als schoolmeester; vermoedelijk was hij dat al sedert 1661.a In 1708 was Hans Willem de Larions (of Larive) schoolmeester te Reitsum.b In 1712 kwam mr. Anne Ypes als schoolmeester te Hogebeintum, met attestatie van Reitsum. Hij zal hier wel één of meer winters de school hebben waargenomen. In 1739 vertrok Rintie Jenties, schoolmeester, naar Blija met Yfke Jans, zijn vrouw. Na 1800 is hier waarschijnlijk geen openbare school meer geweest.

Bijzonder onderwijs.

Op 25 mei 1875 werd een christelijke nationale school gesticht. Als hoofd werd toen L.J. Visser van Wanswerd aangesteld. In 1879 is hij naar Buitenpost vertrokken. Hij werd opgevolgd door Martinus Gaikema. Deze is op 13 maart 1939 te Leeuwarden, 87 jaar oud, overleden. Hij werd in 1884 opgevolgd door H.S. Dijkstra, onderwijzer te IJlst. Op 28 april 1911 werd K.A. Oldhoff aangesteld; in 1917 vertrok deze naar Bennekom. Zijn opvolger werd op 1 dec. 1917 N.H. Hemmes, die hier reeds als onderwijzer werkzaam was. In 1922 vertrok hij naar Opeinde-Nijega. Toen werd A. van de Berg benoemd; in 1955 was hij nog aan deze school verbonden.

In 1903 werd te Reitsum een hervormde schoolvereniging - op 12 mei 1903 Koninklijk goedgekeurd - opgericht. De eerste steen voor het schoolgebouw werd in 1904 gelegd door Rijpke F. Sierksma. In dat jaar werd de hervormde christelijke (CVO) school geopend; aan het hoofd stond J.D. de Jong. Hij werd in 1907 opgevolgd door F. Klijnstra. In 1922 werd T. Faber als hoofd aangesteld. Op 10 okt. 1923 werd P.Y. Miedema benoemd. Deze vertrok in 1927 naar St. Johannesga. Zijn opvolger W. Folkertsma werd op 1 nov. van dat jaar aangesteld. Hij was daarvoor sedert 2 aug. 1910 onderwijzer te Wanswerd geweest. In 1954 was hij nog in Reitsum in functie. Het schooltje van Reitsum was toen de enige bijzondere eenmansschool in Friesland.