Jannum

 

Het dorp Jannum

Jannum is het kleinste dorp. Begin jaren 70 is er 1 nieuw huis gebouwd. Tijdens de ruilverkaveling is een nieuwe boerderij gebouwd. Jannum is in 1984 door een gemeentelijke herindeling aan Ferwerderadiel toegevoegd.
Op de terp staan naast het monumentale kerkje welke is ingericht als kerkmuseum, een boerderij van het kop hals romp type, en drie monumentale arbeiderswoningen. In twee van deze woningen zijn in 2001 vier appartementen gemaakt. Deze appartementen worden het hele jaar door verhuurd. inlichtingen en boekingen http://www.logementenjannum.nl Jannum ligt aan de EE en maakt deel uit van de Elfstedentocht route. De schaatsers passeren tweemaal het dorpje tussen Dokkum en Bartlehiem.
Op 17 juli 2005 is er op de terp het Noarder Terpen Festival gehouden. In 2005 is de Kerk van Jannum door de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel aangekocht van de kerkelijke gemeente Birdaard-Janum. Het kerkje gebouwd inde !3de eeuw is sinds 1947 na een grondige restauratie ingericht als middeleeuwen museum. In 2005 was het wederom noodzakelijk een restauratie uit te voeren om het kerkje ook de komende jaren te behouden.
Per 1 januari 2003 telde Jannum 67 en per 1-1-2005 64 en per 1-1-2006 eveneens 64 inwoners.