Toon items op tag: foto's van de Flieterpen,

zondag, 22 maart 2015 16:41

Meisjesvereniging

Achterste rij: Hiltje Reitsma, Tietje Hellinga, Geertje van der Weit, Siep Hansma, Teatske Terluin, Sietske de Boer, Hiske gras, ...? Chauffer C. Tadema, Middelste rij: Marijke de Boer, Aaltje Damsma, Hinke Pot, Froukje Hoekstra, Foekje Talsma, Trijntje Hansma, Jantje Hofing, Siep Damsma, Voorste rij: Froukje Visser, Akke Beiboer, Jeltje v/d Weit, ...?, Detje Hoekstra, ...? ,.....?, foto genomen in Paterswolde

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 16:36

Waarschijnlijk School

Achterste rij: Jac. Damsma, H. Kroodsma, Wiebren Damsma, ...?, O. Plantinga, Piet A. Reitsma, Sjuk Reitsma, Doeke Reitsma, Eelke Damsma, Pieter J. Zijlstra, Meester A. v/d Berg, Frou Jan Rosier,. Tweede rij : B. Algra, Jan Th. Reitsma, ...?, ...?, ...?, Geert de Boer, Johannes Rosier, Johannes Hansma, Piet de Boer. Derde rij: Dirk Mellema, Froukje v/d Weit, Yp Damsma, Maaike Beiboer, Aaltje Damsma, Detje Akkerman, ...?, Siep Damsma, ...? , Tiet Rosier, Geertje v/d. Weit, Jan Rosier. Voorste rij: Jantje Algra, Hieke Visser, ...?, Akke Beiboer.

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 16:34

Op het schip

Staand: De Schipper, E. Tadema (buschauffeur), Geertje v/d Weit, Jeltje v/d Weit, Marijke de Boer, Tietje Hellinga, Hiltje Reitsma, Siep Damsma, Froukje Hoekstra, Akke beiboer, Froukje Visser,..? , Hiske Gras, ...?, Sietske de Boer. Zittend van L.n. R. Trijntje Hansma, Jantje Hofing, Foekje Talsma...?,...?, Siep Hansma, Aaltje Damsma, Detje Hoekstra,..?,...?,

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 16:31

Boerderij Ginnum

Boerderij aan de Roordastrjitte in Ginnum aan de vaart

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 16:28

School 1918

School 1918: v.l.n.r.: Meester Hemmes, Aaltje Damsma, Siep Damsma, Piet Damsma, Anna Algra, Jantje Algra, Saakje de Groot, Anna de Jong, Jantje Hoving, Johannes de Groot, Meester Langhout, Chr. L. Hoving, Marie J. Hoving, Chr, J. Hoving, Harm Boersma, Frederik Boersma, Tjisse Boersma, Tjits Jellema, Juffrouw Andriessen, Anna Plantinga, Oenze Plantinga, Ytje Kingma, Gerrit Kingma, Anneke  Damsma, Henkie Triemstra, Jantje Jellema, Eelke Damsma, Zittend: Simon Damsma, Jap Damsma, Wiebren Damsma, Bouke Triemstra, Henke Kingma, Anna Triemstra, Baukje Kingma, Hiltje Reitsma.

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 16:26

Bevrijdingsfeest Reitsum

Waarschijnlijk bevrijdingsfeest in 1913 te Reitsum

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 16:23

Ameland 1928

Van l.naar R. Douwe Bouma,...?, Piet Zijlstra, Piet P. Zijlstra,...?, Metje de Jong,...?, Abe v.d. Weit, Pietje Bouma,...?, Anna de Jong, Douwe Zijlstra, Tsjitske de Jong.

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
zondag, 22 maart 2015 11:40

School 1923-1924

Foto genomen in 1923-1924  Links Meester Houman, rechts juffrouw Elly v/d Meulen nen Meester v/d Berg. Achterste rij v.l.n.r:Pietsje Bouma, Detje Akkerman, ...?, Maaike beiboer, Sietske Hoekstra, ....? , Hieke Akkerman. Tweede rij: Froukje Hoekstra, Douwe Bouma, Grietje v/d Weit, Abe v/d Weit, Pieter J. Zijlstra, Oense Plantinga, Saakje Zijlstra, Iionka Dutz, Derde rij: Grietje Akkerman, Pieter P. Zijlstra, Tietje Zijlstra, Sjieuwke Zijlstra, Sjo Tamsma, Tine Tamsma, Siete Tamsma,.....?, Voorste rij: Feitse Hoekstra, Douwe Zijlstra, Pier Zijlstra, Freerk Hoekstra, Jac. Plantinga.

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen
Pagina 2 van 2