Super User

deze foto komt uit het nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Deze foto komt uit de nalatenschap van Mevr. Fetje Hiverda-Kroodsma.

 

Deze foto komt uit de nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Deze foto's komen uit het nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Deze foto komt uit het nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Een onbekende foto van de Hervormde Schoolvereniging CVO in Reitsum 1929. Deze drie foto's (jongens en meisjesvereniging Reitsum 2x en deze foto) zijn door de Fam Hilverda aan deze website geschonken na het overlijden van mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Bovenste rij van links naar rechts: Joh. Vellinga, Tine van der Wal, Sipke Hiemstra, Tjitske Leijenaar, Hans Hiemstra, ???, Sape van der Veen, Hans Kroodsma, Piet Folkertsma, Joh. Wijbenga, Yske Bosma, Romke van der Meulen. Tweede rij van links naar rechts: Tjitte Bosma, Sytse Zoodsma, Meester Folkertsma, Meintje Westra, Sytske Boonstra, Geeske van der Meulen, Fetje Kroodsma, Juffr. Folkertsma, Mevr. Nobel, Ynse Wijbenga, ds. Nobel. Derde rij van links naar rechts: Chauffeur, Maaike Kingma, Baafke Zoodsma, Anna Boonstra, Harmke Kingma, Albertje Teitsma, ???, Anna Folkertsma, Sijke Kingma, Chauffeur. Voorste rij van links naar rechts: Sijberen Leijenaar, Bauke A. Folkertsma, Piet Westra, Haitske Teitsma, Froukje Folkertsma, Watze van der Wal.

Bovenste rij van links naar rechts: Chauffeur, Bauke Folkertsma, Joh. Kingma, Hans Kroodsma, Geeske v/d Meulen, Fetje Kroodsma, Trijntje Kroodsma, Harmke Kingma, Albertje Teitsma, Meintje Westra, Sytske Boonstra, Sytse Zoodsma, Sijke Kingma, Pyt Folkertsma, Joh. Wijbenga, Froukje Folkertsma, Geeske van der Wal. Tweede rij van links naar rechts: Jan v. Sinderen, Meester Folkertsma (Wiepke), Nynke Westra, Baafke Zoodsma, Tine van der Wal, Tjitske Leijenaar, ????, Siberen Leijenaar, Yske Bosma, Anna Boonstra, Hinke Kroodsma. Derde rij van links naar rechts: Piet Westra, Douwe van Sinderen, Wytske???, Baukje Folkertsma, ds. Nobel, Maaike Kingma, Lysbeth Venema, Yde Wierda, Haitske Teitsma, Rimer Westra. Voorste rij van links naar rechts: Anna Folkertsma, Sjoke van der Veen, Ate Boonstra, Nynke Zwart, ?????.

1e rij   van beneden naar boven: mevr. R. Folkertsms, Johannes Rosier, Mevr. Rosier, Douwe Hania, Mevr, B. Reitsma, Mevr. H. Zoodsma, Mevr. de Haan, Mevr. Bakker.
2e rij : Piet Folkertsma, Mevr. T. Hofing, Mevr. H. Zijlstra, Jenze W. Tolsma, Mevr. J Hania, Mevr. S. Reitsma, Mevr. Bergsma, Mevr. L Boersma, Frederik Boersma, Tjeerd Alles Bakker.
3e rij : Christ Hofing, Piet Zijlstra, Mevr. Tj. Reitsma, Jan Pieters Reitsma, Mevr. B. Tamsma, Klaas Tamsma.
4e rij S. Attema, Jan Johannes Reitsma, Sjoerd de Haan, Gaatse Zoodsma, Mevr. F Sierksma
5e rij : Johannes Reitsma, Klaas Bergsma, Jentje Deelstra, Jan Sierksma. 

Van links naar rechts: 1e rij Lieuwe Hofing, Klaas Tamsma, Pier Hania, Jan Zijlstra, Bab Bakker, ??, Sjirk Attema, Gerrit Palma, Dirk Pot, Henk Kingma, Gelf Haarsma, 2e rij: Wil Nicolai, Jel Praamsma, ???, Barend Faasse, Durk Lousma, Tine Reitsma, Pietje Palma, Elske van der Weit, Theun Palma, Romkje de Boer, 3e rij: Mevr, Bouma, Pietje Keizer, Tjeerd Terpstra, Nanne Bouma, Pieter Reitsma, Mevr. Reitsma, Mevr. Terpstra, Piet Zijlstra, 4e rij: Griet Nicolai, Tsjikke Lousma, Aukje Krol, Baukje Reitsma, Riemke Attema, Ytje Zijlstra, Alie van der Berg, Hammy de Boer, Anneke Krol, Djoke Damsma, 4e rij: Sieb Reitsma, Niesje Terpstra, Jeltsje Krol.

Pagina 1 van 3