Super User

van boven van l.n.r, 1. Hemmes, meester 2. Aaltje Damsma, 3 Siep Damsma 4. Piet Damsma 5. Anna Algra 6. Jantje Algra 7. Saakje de groot 8. Langhout, meester tweede rij: 9. Anna Plantinga 10. Oenze Plantinga 11. Chr. L. Hoving 12. Marie J. Hoving 13. Chr. J. Hoving 14. Anna de Jong15. Jantje Hoving 16. Johannes de Groot 17. Ytje Kingma 18. Harm Boersma. 19. Gerrit Kingma 20. Frederik Boersma 21. Tjisse Boersma 22. Tjits Jellema 23. Andriesen, Juffrouw 24.Anneke Damsma 25. Henke Triemstra 26. Jantje Jellema voorste rij: 27. Simon Damsma 28. Jap Damsma 29. Eelke Damsma 30. Wiebren Damsma 31. Bouke Triemstra 32. Henke Kingma 33. Anna Triemstra 34. Baukje Kingma 35. Hiltje Reitsma 

 

 v.l.n.r. 1. Albertus Douwes ,Bakker 2. Aafke Douwes 3. juffrouw van der Berg, meester 4. A. van der Berg, meester 5. Mevr. W. Kuperus, juffrouw 6. Maaike Zijlstra-Hania 7. Martje Rosier 8. Jan P. Zijlstra 9. Jan Rosier 10. Tjibbe de Vries 11. Piet A. Reitsma 12. A. van der Weit 13. Dirk Douwes 14. D. Zijlstra 15. E. Stielstra(?) 16. Ilona Dusz 17. Dina Rosier 18. Hiske Gras(?) 19. Jelske Damsma 20. Tine Tamsma 21. W. van den Berg 22. ???? 23. Line Visser 24 Pietje Bouma 25. Anna Visser 26. Freerk Hoekstra 27. J. Plantinga 28. Jan Sterk 29. Piet P. Zijlstra 30 Piet Oberman 31. Piet Oegema 32. Foppe Douwes 33. Pier Zijlstra 34. D. Hofman 35. Ale de Vries 36. Piet T. Damsma 37. Joh. van der Weit 38. Dirk Oberman 

 

deze foto komt uit het nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Deze foto komt uit de nalatenschap van Mevr. Fetje Hiverda-Kroodsma.

 

Deze foto komt uit de nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Deze foto's komen uit het nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Deze foto komt uit het nalatenschap van Mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Een onbekende foto van de Hervormde Schoolvereniging CVO in Reitsum 1929. Deze drie foto's (jongens en meisjesvereniging Reitsum 2x en deze foto) zijn door de Fam Hilverda aan deze website geschonken na het overlijden van mevr. Fetje Hilverda-Kroodsma

Bovenste rij van links naar rechts: Joh. Vellinga, Tine van der Wal, Sipke Hiemstra, Tjitske Leijenaar, Hans Hiemstra, ???, Sape van der Veen, Hans Kroodsma, Piet Folkertsma, Joh. Wijbenga, Yske Bosma, Romke van der Meulen. Tweede rij van links naar rechts: Tjitte Bosma, Sytse Zoodsma, Meester Folkertsma, Meintje Westra, Sytske Boonstra, Geeske van der Meulen, Fetje Kroodsma, Juffr. Folkertsma, Mevr. Nobel, Ynse Wijbenga, ds. Nobel. Derde rij van links naar rechts: Chauffeur, Maaike Kingma, Baafke Zoodsma, Anna Boonstra, Harmke Kingma, Albertje Teitsma, ???, Anna Folkertsma, Sijke Kingma, Chauffeur. Voorste rij van links naar rechts: Sijberen Leijenaar, Bauke A. Folkertsma, Piet Westra, Haitske Teitsma, Froukje Folkertsma, Watze van der Wal.

Bovenste rij van links naar rechts: Chauffeur, Bauke Folkertsma, Joh. Kingma, Hans Kroodsma, Geeske v/d Meulen, Fetje Kroodsma, Trijntje Kroodsma, Harmke Kingma, Albertje Teitsma, Meintje Westra, Sytske Boonstra, Sytse Zoodsma, Sijke Kingma, Pyt Folkertsma, Joh. Wijbenga, Froukje Folkertsma, Geeske van der Wal. Tweede rij van links naar rechts: Jan v. Sinderen, Meester Folkertsma (Wiepke), Nynke Westra, Baafke Zoodsma, Tine van der Wal, Tjitske Leijenaar, ????, Siberen Leijenaar, Yske Bosma, Anna Boonstra, Hinke Kroodsma. Derde rij van links naar rechts: Piet Westra, Douwe van Sinderen, Wytske???, Baukje Folkertsma, ds. Nobel, Maaike Kingma, Lysbeth Venema, Yde Wierda, Haitske Teitsma, Rimer Westra. Voorste rij van links naar rechts: Anna Folkertsma, Sjoke van der Veen, Ate Boonstra, Nynke Zwart, ?????.

Pagina 1 van 4