Predikanten GK

Naamlijst Gereformeerde Kerk Reitsum gekomen van vertrokken naar:


1. Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel 1886 overleden 1895


2. Hermannus Meyer Winsum (Frl.) 1897 Kollum 1901


3. Rudolf van Reenen Tzummarum 1902 Wons 1918


4. Douwe van der Meulen Metslawier 1920 Sauwerd 1923


5. Jan Hendrik Kroeze Leiderdorp 1925 Dokkum 1929


6. Sytze Wagenaar kandidaat 1931 Arum 1946


7. Sytze Wouda Valkenswaard 1946 overleden 1949


8. Wilhelm Marinus de Bakker kandidaat 1951 Naaldwijk 1954


9. Johannes Snel kandidaat 1954 Harlingen 1958


10. Enno Cornelis Kim kandidaat 1960 Vroomshoop 1964


11. Johannes Gesinius Lensink Haastrecht 1964 Nieuw Amsterdam 1968 Evert Wind 1968


1970 Joop Visser Stiens 1970 Stiens 1976


Na 1976 Samen Op Weg gemeente met Hervormde gemeente Reitsum, Wanswerd/Jislum, Hervormde gemeente Burdaard. Voor predikanten zie Herv.Kerk. Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het boek "De predikanten van Genum, Reitsum en Lichtaard 1579-2004 geschreven door Albert Visser. Een uitgebreide beschrijving van de voorgangers (predikanten) kunt u daarin terugvinden.