ANBI

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. Als uw kerk of instelling hoort bij een kerkgenootschap met een zogenoemde groepsbeschikking van de Belastingdienst, moet u alsnog afzonderlijk voldoen aan de publicatieplicht.

Op deze pagina geven de verschillende colleges van onze kerk inzicht in hun gegevens om op die manier te voldoen aan de publicatieplicht voor een ANBI.

Reitsum-2020-ANBI-transparantie-gegevens-kerkelijke-gemeente.pdf

283 Reitsum 2020-ANBI-transparantie-gegevens-diaconie

Beleidsplan 2015-2019 PKN te Reitsum