Gaswinningsplan Blije

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Wijziging gaswinningsplan Blija


De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) heeft op 24 november 2017 een verzoek tot instemming gaswinningsplan Blija ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit winningsplan omvat de combinatie van drie gasvelden Blija-Ferwerderadeel (productieduur tot 31-12-2049), Blija-Zuid (productieduur tot 31-12-2035) en Blija-Zuidoost (productieduur tot 31-12-2050). Blija-Zuid treft ook De Flieterpen.  Sinds 2012 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blija-Zuid.

Hydraulische stimulatie (fracken)
Bij de nieuwe boringen wordt uitgegaan van een hydraulische stimulatie (fracken). Bij fracking wordt onder hoge druk een stimulatievloeistof, bestaande uit zout water (90%), chemicaliën (2%) en kleine keramiek korrels (8%) in de put gepompt. De NAM geeft aan dat de exacte samenstelling van de stimulatievloeistof verschilt per locatie.

De werkgroep ‘Laat Fryslân Niet Zakken’, zegt er het volgende over: “Elke keer als een bron wordt gefracked wordt er ongeveer vier miljoen liter water, vermengd met minstens 20.000 liter giftige chemicaliën en zand, in de gangen gepompt om de lagen klei of steenkool open te breken om het gas vrij te maken. Dat proces is onvoorspelbaar omdat er geen manier is om uit te maken naar welke kant de klei of steenkool open zal barsten. Een deel van de frackingvloeistof blijft ondergronds, maar minstens de helft komt weer naar boven met een deel van de oorspronkelijke chemicaliën er nog in, vermengd met andere giftige stoffen die ondergronds onderweg naar boven, zijn opgepikt. De kans is buitengewoon groot dat onder- en bovengronds water en het landoppervlak met dit giftige mengsel worden vervuild”.

Bodemdaling
De bodemdaling wordt sinds de nulmeting in 1987 om de 5 jaar gemeten. Bij de meest recente bodemdalingsmeting in 2013 was de daling in De Flieterpen 3,3 cm en Blija 5,5 cm. Volgens TNO is de prognose van de totale bodemdaling 8,3 cm.

Bodemtrilling
De NAM heeft de kans bepaald dat zich een beving voordoet bij gasproductie uit de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost.  Zij hebben dit via de DHAIS-methode uitgevoerd. Er is een kans van 19% op bodemtrilling. Op de Schaal van Richter is dit voor Blija-Ferwerderadeel 3,4 en Blija-Zuid en Blija-Zuidoost 3,5. Invloedfactoren bij de risicoanalyse zij o.a. bevolkingsdichtheid, industrie, speciale gebouwen, infrastructuur en dijken.


NLOG

Op de website van NLOG staat het winningsplan van Blija ter inzage. Hier kunt u alles vinden over de aanvraag en de daarbij gegeven adviezen. (zie ook advies DDFK gemeenten).
Ga naar https://www.nlog.nl/en/node/840

Bent u het niet eens met de gaswinning  en/of wilt u hen aansprakelijk stellen voor de eventuele schade
Schrijf een brief naar de:

Nederlande Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Postbus 2800
9400HH Assen

en een brief naar het:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Directeur Energiemarkt
Postbus 20401
2500 EK  Den Haag