De "laatste Eer"

Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" is een uitvaartvereniging voor de dorpen Reitsum,Ginnum en Jannum.
Inwoners van deze dorpen kunnen lid worden van onze vereniging.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen via het contact formulier van deze website(menu linkerkant) of telefonisch contact te zoeken met de admistrateur van de vereniging.

Waarom lid worden van onze uitvaartvereniging ?

Wij regelen en verzorgen de hele uitvaart.
Wensen van U worden gerespecteerd.
Vertrouwd in eigen omgeving.
Wij behartigen uw belangen zonder commercieel doel.


Bestuur van de vereniging:

Voorzitter: dhr. P. Reitsma 

Secretaris; Y. Jansma 

Penningmeester; J. Mollinger 

Administratie: dhr. Bavius Bakker

Algemeen lid 
De bode voor de vereniging is Mevr. Clara Sijtsma uit Dokkum mobiel 24/7 bereikbaar      06-37275348

 

De premie bedraagt € 10,- per persoon per jaar, inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. De uitvaartvergoeding bedraagt € 350,- Ook op oudere leeftijd kunt u, onder bepaalde voorwaarden, nog lid worden van onze vereniging. Hiervoor dient u contact op te nemen met de penningmeester van de vereniging. Inwoners van het dorp Lichtaard kunnen lid worden van de "buurtvereniging Lichtaard"